Гинекологичен кабинет

Д-р Румен Андреев – признати специалности по „Акушерство

и гинекология” и „Онкология”;

ДЕЙНОСТИ

профилактика на онкогинекологични заболявания
дигностика на онкогинекологични заболявания и преканцерози
първични и вторични консултативни прегледи
планиране за оперативна дейност – „лист на чакащи”
палиативно лечение
диспансерно наблюдение
прегледи по избор на пациента съгласно Наредба 22/1997г. доп.29/2001 на МЗ

Работно време: всеки делничен ден от 08.30 до 13.30
Телефон за контакт: +(359) (0)92 669144