ОАИЛ- Отделение анестезиология и интензивно лечение

в.и.д. Началник – Д-р Васил ЦЕНОВ – призната специалност „Анестезиология и интензивно лечение“

Ст.ординатор – Д-р Анжелин КРЪСТЕВ – призната специалност „Анестезиология и интензивно лечение“

Ординатор – Д-р Венелин ЦВЕТКОВ – призната специалност „Анестезиология и интензивно лечение“

Ординатор Д-р Мария Лъжова- специализант

Старша мед. сестра- Галина МИЛОВА – МАГИСТЪР „ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”,

Дейност:

Капацитет- 6 легла

Дейност:

– Провеждане на пред – анестезиологочна консултация на пациенти подлежащи на оперативно лечение с обща, регионална или локална анестезия;

– Тестуване на пациентите за алергия към анестетици ;

– Въвеждане , поддържане и възстановяване от анестезия при различните видове хирургични, урологични и генекологични операции, както и по време на инвазивни изследвания – фиброгастроскопии, фиброколоноскопии, фибробронхоскопии, като тази дейност е съобразена с правилата за безопасна и адекватна анестезия;

– Провеждане на предоперативна, интраоперативна и постоперативна реанимация на болните в оперативните отделения, както и консултативна помощ в другите отделения на КОЦ;

– Интензивно лечение при болни с критични нарушения в жизнените функции;

– Борба с хроничната болка .

Отделението е обезпечено , както в операционните , така и в реанимационните зали, с най- съвременна апаратура и консумативи.

Телефон за контакт: +359 (0) 92 669 131