Отделение Палиативни грижи

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

Д-р Николай ЙОРДАНОВ- призната специалност „Анестезиология, Реанимация и Интензивно Лечение”

Специализации:

Лечение на хроничната болка в Клиниката по Експериментална Анестезиология и Лечение на Болката В АКН – Виена – Университета на град Виена;
Палиативна медицина в Университета на град Познан – Полша
Грижи за терминално болни – град Будапеща – Унгарска Палиативна Асоциация .
Член на :

Българското Онкологично дружество
Българското дружество за изучаване и лечение на болката
Европейската асоциация по палиативна медицина
Европейската Изследователска Мрежа по Палиативна Медицина
Световната Асоциация за хосписни и палиативни грижи
Публикации:

сп. „Анестезиология и интензивно лечение“;
сп. „Торакална медицина“;
сп. „Здравен мениджмънт“
Съавтор на учебник по Палиативна медицина за медицинските колежи на България и Холандия.
Участия с постери, презентации и лекции на конгресите на Европейската асоциация по Палиативна медицина в Ахен- 2005; Венеция – 2006; Будапеща -2007; Рим – 2008; Виена – 2009; Глазгоу – 2010; Лисабон – 2011
Психолог Мария КОСТОВА – магистър по Психология

Старша мед.сестра Нели КИРИЛОВА – бакалавър по Управление на здравните грижи

Дейност:

Стационарен капацитет: 15 легла

Отделението за Палиативни Грижи оказва всеобхватни и от най-високо качество палиативни грижи на онкологично болни и техните семейства, когато болните и семейството се нуждаят от тях.

Основната цел на прилаганите от екипа на отделението лечение и грижи е подобряване ,повишаване и подържане на най-доброто възможно качеството на живот на болните с онкологични заболявания при запазване на активността и автономността им максимално и колкото е възможно.

За постигането на тази цел се прилага интегриране на психологичните и духовни аспекти на грижите с тези, насочени към постигането на симптоматичен контрол над болката, задуха, умората, тревожността, депресията и други мъчителни симптоми, които могат да настъпят в хода на боледуването и по време на лечението, при безпрекословното зачитане на свободната воля и правото на избор на болния.

В отделението се предлага система за социална, психологическа и духовна подкрепа, насочена към членовете на семейството по време на боледуването и лечението на пациента.

Телефон за контакт: + 359 (0) 92 669 134