Отделение по Медицинска онкология

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

д-р Николинка Игнатова

Признати специалности „Вътрешни болести”

Признати специалности„Онкология”

Курс „Палеативни грижи“

Квалификация- „Здравен мениджмънт”

Сертификат – GPC

Спeциализации:

Образна диагностика на млечна жлеза- НСБАЛО-София
Абдоминална ехография- МУ-София
Участие в международни клинични проучвания

Ежегодни участия в международни семинари и конгреси

 

Д-р Цветанка ТОШЕВА

Призната специалност по обща медицина – МУ –София
Призната специалност по Медицинска Онкология—МУ- София
Магистратура към ФОЗ на МУ София специалност – Обществено здраве и здравен мениджмънт

1998 г. – Основен курс по спешна медицина по програма ФАР – МБАЛ – Пирогов, София

2005 г. – Индивидуално обучение –  Новости в химиотерапията на злокачествените тумори – СБАЛ по онкология ЕАД, София и ежегодишно

От 2007 до сега – Ежегодни участия в национални конференции и конгреси по онкология

GCP- сертификат/Добра клинична практика/2007г София, България

От 2007 до сега – Активно участие в национални и международни клинични изпитвания по лекарствено лечение на онкологични заболявания-като подизследовател

Участие в ЕСМО- Амстердам 2013г
Участие в ЕСМО- Мадрид 2014г
Участие в ЕСМО-Виена 2015
Участие в ЕСМО- Копенхаген 2016
Участие в ЕСМО-Мадрид 2017
Участие в ЕСМО- Мюнхен 2018
Участие в ЕСМО-Барселона 2019
Участие като лектор на кръгла маса

ОРДИНАТОРИ:

Д-р Петя Апостолова – 

Д-р Конджова – 

Старша мед.сестра – Боряна Цветкова– специализирала „Управление на здравните грижи”

Капацитет – 37 стационарни легла

ДЕЙНОСТ:

Лекарствено лечение на онкологичните заболявания с най- съвременните медикаменти и методи;

Палиативно лечение на онкологично болни;

Участие в клинични срещи и обсъждания;

Участие в клинични проучвания.

В отделението е разкрит и сектор по амбулаторна химиотерапия

Телефони за контакт:

Лекари : +(359) (0)669 117

Мед.сестри : +(359) (0)669 160

Международни клинични проучвания

1.Фаза III Метастазирал карцином на стомаха 2012-Главен изследовател.
2.Фаза III Локално – авансирал и метастазирал карцином на белите дробове Главен изследовател2011.

3.Фаза III Метастазирал карцином на млечна жлеза 2011 Подизследовател.
4.Фаза II Локално – авансирал карцином на панкреаса 2010 Главен изследовател.
5.Фаза III Костни метастази при солидни тумори 2007 Главен изследовател.
6.Фаза III Анемия при локално – авансирал карцином 2007 Главен изследовател.
7.Фаза III Локално – авансирал карцином на млечна жлеза 2007 Подизследовател.
8.Фаза III Метастазирал карцином на дебело черво2007 Подизследовател.

Ежегодни участия в международни семинари и конгреси

ЕSMO Стокхолм 2011г.

ЕSMO Милано 2010г.

ЕССO Берлин 2009г.

ЕССO Стокхолм 2008г.

ЕССO Барселона 2007г.

ESMO Истанбул 2006г.

Международен семинар по онкология Виена 2005

Международен конгрес по онкология Солун 2002г.

Международен семинар по онкология Мадрид 2002г.

Ежегодни участия в национални конгреси и симпозиуми по Онкология.

Ежегодни участия като лектор в регионални семинари по Онкология.