Отделение по Онкологична хирургия - структура по урология

Завеждащ структура – Д-р Румен К О Т О В- призната специалност „Урология”

Член на Европейската Асоциация по Урология и Българското Урологично дружество.

Специализации:

Дългосрочна специализация в Клиниката по Урология- УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”
Ендоскопска и трансуретрална урологична хирургия-под ръководството на проф.Ст.Чакъров, МБАЛ „Св.Ана”- София
Интервенционален ултразвук в Урологията- УМБАЛ „Александровска”-София
Интензивен курс по лапароскопска урология – I ниво- „ТЕЛЕЦ”- МУ -Плевен
Ординатор – Д-р Николай НИКОЛОВ-признати специалности – „Обща медицина” и „Урология”

Дейност:

Стационарен капацитет- 10 легла

профилактика и съвременно оперативно лечение на доброкачествени и онкологични заболявания на бъбреци, простата, пикочен мехур и преканцерози.
трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочен мехур, трансуретрална простатектомия.
отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения.
оперативни процедури върху мъжка полова система.
оперативни процедури на долните пикочни пътища и при инконтиненция на урината.
оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и с много голям обем и сложност / нефростомия и нефректомия /.
оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност.
ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища/ цистоскопия /.
В своята оперативна дейност специалистите използват органосъхраняващи и безкръвни оперативни техники.

Телефони за контакт:

Лекари: +(359) (0) 92 669 122

Сестри: +(359) (0) 92 669 133