Отделение по Онкохирургия

НачалникД-р Георги ЕЗЕКИЕВ– признати специалности: „Хирургия“и „Онкология”

Специализации:

• Хирургия
• Онкология
Специализации:
• Чернодробна хирургия и Интраоперативна радиотерапия- под ръководството на проф.Амброзиано,Университетска болница- Виченца, Италия.
• Интензивен курс –лапароскопия в общата хирургия- под ръководството на проф.Морескьо, IRCAD-EITS, Страсбург, Франция.
• Колоректална хирургия IRCAD-EITS – курс за специалисти – Страсбург, Франция.
• Колоректална хирургия – курс за специалисти –- European Surgery School, Париж, Франция.
• Лапароскопска колоректална хирургия- под ръководството на проф. Тухман, Университетска болница- Виена, Австрия.
• Single port operations- Freikirchlich-Evangelisches Krankenhause под ръководството на проф. Бургхардт , Берлин, Германия.
• Радиофреквентна чернодробна хирургия – King’s College, prof. Habib, Лондон
• Хирургия на стомаха- Референтен Център за Бариатрична Хирургия, проф.К. Копаеску, Букурещ.
• Чернодробна хирургия и Интраоперативна радиотерапия- под ръководството на проф.Амброзиано,Университетска болница- Виченца, Италия.
• Лапароскопия в общата хирургия – интензивен курс –- под ръководството на проф.Морескьо, IRCAD-EITS, Страсбург, Франция.
• Колоректална хирургия IRCAD-EITS – курс за специалисти –, Страсбург, Франция.
• Колоректална хирургия – курс за специалисти – European Surgery School, Париж, Франция.
• Лапароскопска колоректална хирургия- под ръководството на проф. Тухман, Университетска болница- Виена, Австрия.
• Single port operations- Freikirchlich-Evangelisches Krankenhause под ръководството на проф. Бургхардт , Берлин, Германия.

Ст. Ординатор – Д-р Валери ВАСИЛЕВ – призната специалност: „Хирургия“

Специализации:

 • Дебелочревна хирургия
 • Долна ендоскопия
 • Медицина на катастрофите
 • Спешна травматология
 • Здравен мениджмънт

Ординатор – д-р Анатоли Симеонов – призната специалност: „Хирургия“

Специализации:

 • Мастер клас за Дебелочревна лапароскопска и роботизирана хирургия IRCAD – Страсбург.
 • Диагностична горна и долна ендоскопия.
 • Абдоминална Доплер ехография
 • Здравен мениджмънт

Ординаторд-р Пеко ПЕКОВ – призната специалност: „Хирургия“

Специализации:

 • Ехография
 • Здравен мениджмънт

 

Ординатор – д-р Тодор ТОДОРОВ

специализант

Специализации:

 • Laparoscopic general surgery-intensive course – IRCAD – Страсбург

 

Ординатор – д-р Ивелина ВЪЛЧЕВА

специализант

Специализации:

Basic laparoscopic surgery – Страсбург

 

 

Старша мед. сестра – Цветелина ПЕТРОВА – бакалавър „Управление на здравните грижи”.

Медицински сестри:

 1. Анета Цветкова – Бакалавър-ПЗГ
 2. Надежда Симеонова – Бакалавър ПЗГ
 3. Павлина Димитрова – Магистър УЗГ
 4. Светла Нешева – Бакалавър ПЗГ.
 5. Ирена Христова – Бакалавър ПЗГ
 6. Надя Христова –
 • Бакалавър ПЗГ,
 • Магистър – „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

Операционни сестри:

 1. Мая Георгиева – Бакалавър ПЗГ
 2. Вероника Вътова – Бакалавър ПЗГ
 3. Поля Главашка – Бакалавър ПЗГ
 4. Геновева Горановска – Бакалавър ПЗГ

Дейност:

Стационарен капацитет– 15 легла

Осъществява се непрекъснат 24-часов диагностично-лечебен процес, чрез системно наблюдение и лечение на болните при стриктно водене на изискващата се документация и много добра колаборация между отделните структури на  лечебното заведение за осъществяване на комплексни грижи за пациентите.

В отделението се извършват повече от 1000 операции годишно( устойчив  показател) на злокачествени и доброкачествени заболявания.

Висококвалифицираните специалисти работят по органосъхраняващи и безкръвни оперативни техники и осъществяват съвременна лечебна дейност в съответствие с правилата за добра медицинска практика, изискванията по медицински стандарт по Хирургия и при спазване морално етичния кодекс от всеки член от колектива. Лекарите от отделението извършват консултативна дейност, както на място в стационара, така и в Хирургичния кабинет в Диагностично – консултативния блок.

Обем оперативна дейност – съвременно оперативно лечение на доброкачествени, предракови и онкологични заболявания на млечна жлеза, щитовидна жлеза, храносмилателната система: вкл.тънки и дебели черва, жлъчен мехур, екстрахепатални пътища, панкреас, далак, и др.

Оперативен блок – разполага с три операционни зали,  оборудвани с необходимата съвременна техника от най- висок клас за извършване на оперативни интервенции, включително по безкръвен / лапароскопски / начин. Има система за видеонаблюдение в залите, която разрешава на лекарите и специализантите да присъстват виртуално на операциите.

Телефони за контакт:

Началник отделение:

+(359) (0)92 669 121

Лекари:

+(359) (0)92 669 122

Сестри:

+(359) (0)92 669 133

Опер.зали:

+(359) (0)92 669 132