Събиране на оферти с обява-2018 – 001-18 «Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с есо и поемане на разходите за небаланси

Icon

Договор 2.05 MB 2 downloads

...
Icon

Протокол 898.00 KB 1 downloads

...
Icon

Обява 1.77 MB 3 downloads

...
Icon

Документация 5.75 MB 0 downloads

...
Icon

Проект на договор 1.93 MB 0 downloads

...
Icon

EEДОП - PDF 89.80 KB 1 downloads

...
Icon

EEДОП - XML 149.63 KB 0 downloads

...