001-2020 „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите на небаланси“

Icon

Договор 5.33 MB 2 downloads

...
Icon

Протокол 1.20 MB 6 downloads

...
Icon

Проект на договор 294.28 KB 5 downloads

...
Icon

Документация 969.84 KB 7 downloads

...
Icon

Обява 562.24 KB 12 downloads

...