00813-2017-0002„Доставка на медицински изделия и консумативи по обособени позиции за нуждите на стационарните пациенти на КОЦ ВРАЦА ЕООД“