00813-2019-0006 „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА БОЛНИЧНА ХРАНА ПРЕЗ 2020г. – 2021г.”