Началник отделение – Д-р Румен Стефанов– признати специалности по „Вътрешни болести” и „Гастроентерология и диететика”.