д-р Теодора Стефанова

Кабинет: Радиологичен кабинет


Началник Отделение ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

Образователно-квалификационна степен,, Магистър по Медицина“, от 1985г. специалност ,,Лъчелечение“ от 1993г. Здравен мениджмънт.