доц. д-р Николай Йорданов

.Лекар

Началник Сектор „Палиативни грижи“ КОЦ Враца

Управление и контрол на лечебната и профилактична дейност извършвана в отделение Палиативни грижи. Консултантска дейност в сферата на палиативните грижи и контрола  и лечението на раковата болка за региона на северозападна България.

Кабинет: Лечение на болката