д-р Николинка Игнатова

Началник отделение

СПЕЦИАЛНОСТИ: Вътрешни болести и Онкология;
КУРСОВЕ: "Палиативни грижи"

Кабинет: Лекарствено лечение