д-р Румен Андреев

Биография

Добре дошли на страницата за д-р Румен Димитров Андреев, специалист по медицинска онкология, акушерство и гинекология и репродуктивна медицина, гр. Враца, в първия медицински рейтинг у нас!

Гинекологичен кабинет

Процедури:

  • профилактика на онкогинекологични заболявания
  • дигностика на онкогинекологични заболявания и преканцерози
  • първични и вторични консултативни прегледи

Кабинет: Гинекологичен кабинет