Д-р Цветанка ТОШЕВА

Призната специалност по обща медицина – МУ –София
Призната специалност по Медицинска Онкология—МУ- София
Магистратура към ФОЗ на МУ София специалност – Обществено здраве и здравен мениджмънт