Абонаментна сервизна поддръжка на 2 броя медицинска апаратура: Апарат за ядрено –магнитен резонанс и Гама камера с производител General Electric за срок от една година

Публичната покана е публикувана в РОП на АОП под № ID 9002625.

Валидна  до 15.06.2012 година включително