АРХИВ „Публична покана“

Абонаментна сервизна поддръжка на 2 броя медицинска апаратура: Апарат за ядрено –магнитен резонанс и Гама камера с производител General Electric за срок от една година

Публичната покана е публикувана в РОП на АОП под № ID 9002625.

Валидна  до 15.06.2012 година включително

 

Обявление за предварителна информация за обществени поръчки за доставки, които КОЦ-ВРАЦА ЕООД възнамерява да открие през 2013 година

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка на дизелов генератор за нуждите на Коц-Враца ЕООД

Публичната покана е публикувана в РОП на АОП под № ID 9010339.

Валидна до 27.12.2012 година включително.

 

Разяснения по реда на чл.29 от зоп във връзка с постъпило запитване вх № 878 от 18.12.2012

Съобщение за класиране на допуснатите участници във връзка с проведена процедура с Публична покана с уникален № 9010339 от 17.12.2012 година с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация,обучение и гаранционна поддръжка на дизелов генератор за нуждите на КОЦ-Враца ЕООД.“

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка на дизел генератор

Съобщение за класиране на допуснатите участници във връзка с проведена процедура с Публична покана с уникален № 9010339 от 17.12.2012 година с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация,обучение и гаранционна поддръжка на дизелов генератор за нуждите на КОЦ-Враца ЕООД.“