ВАЖНО!!! Разяснения към ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания за нуждите на КОЦ – Враца ЕООД“ №00813-2020-0001