01-2020-Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания за нуждите на КОЦ – Враца ЕООД по Рамково споразумение № РД – 11 – 270 на МЗ-ЦОПСЗ