ДОГОВОР ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ – М. ЮЛИ 2015 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ – М. ЮНИ 2015 Информация за извършени плащания – м. април, 2015 Информация за извършени плащания – м. март, 2015 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ – М. ФЕВРУАРИ, 2015 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ – М. ДЕКЕМВРИ, 2014 Документация – 02-06-2014 Публична покана – 02-06-2014 9042454-2015 – „Абонаментна сервизна поддръжка на 2 бр. медицинска апаратура : Апарат за ядрено-магнитен резонанс и Гама камера с производител GENERAL ELEKTRIC за срок от 1 година