„Доставка на два броя цялостен борд за имобилизация на пациента към линеен ускорител „Електа Синерджи” и към компютър томограф симулатор за нуждите на КОЦ ВРАЦА ЕООД”