„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СТАЦИОНАРНИТЕ ПАЦИЕНТИ НА КОЦ-ВРАЦА ЕООД