”Доставка на лекарствени продукти включени в Позитивния лекарствен списък на Република България за нуждите на стационарните пациенти на КОЦ ВРАЦА ЕООД” //19-03-2014