”Доставка на лекарствени продукти включени в ПЛС на Р България за лечение на стационарните пациенти на КОЦ ВРАЦА ЕООД”08-2014