”Доставка на лекарствени продукти заплащани от НЗОК за лечение на стационарните пациенти на „КОЦ ВРАЦА“ ЕООД”