”Доставка на лекарствени продукти заплащани от НЗОК за лечение на стационарните пациенти на КОЦ ВРАЦА ЕООД” /03-2014