ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ИЗВЪН ПЛС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СТАЦИОНАРНИТЕ ПАЦИЕНТИ НА КОЦ-ВРАЦА ЕООД