”Доставка на лекарствени продукти извън Позитивния лекарствен списък на Република България за нуждите на стационарните пациенти на КОЦ ВРАЦА ЕООД” //20.03.2014