„Доставка на медицински изделия за оперативна дейност по обособени позиции за нуждите на стационарните пациенти на КОЦ-ВРАЦА ЕООД”

РАЗЯСНЕНИЕ ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА КОЦ – ВРАЦА