ЗА НАС

Добре дошли в "Комплексен онкологичен център - Враца"

Повишаване качествота на лечение и живот на пациенти с онкологични заболявания и на техните близки

МИСИЯ

Мисията е приведена в съответствие с националните и европейски стандарти за борба с онкологичните заболявания и се състои в активно издирване, диагностициране, регистриране, лечение и периодично на наблюдение на пациентите със злокачествени заболявания и преканцерози в България .

ВИЗИЯ

 • Да бъдем лечебно заведение, предпочитано от пациентите.
 • Да бъдем работодател, избиран от служителите.
 • Да бъдем модел на екипна работа за страната.

ЦЕННОСТИ

Интегритет – ние работим честно и открито.

Сътрудничество – ние работим екипно, осъзнавайки, че резултатът от обединените ни усилия превъзхожда индивидуалните постижения.

Грижа – ние се отнасяме към пациентите с внимание, уважение и доброта.

Задължение – ние сме се посветили на идеята да предоставяме най-високо качество във всеки аспект на нашата работа.

Иновации – ние вярваме, че новите идеи и навременният достъп до информация ще повишат качеството на здравните грижи.

Общност – ние признаваме и уважаваме важността на нуждите от специализирани онкологични грижи за населението.

Състрадателност – съчувстваме на страданието на болните и правим всичко, което е по силите ни и в рамките на нашите технически възможности , за да го облекчим.

Уважение – Зачитаме волята и желанията на болния и уважаваме неговото право на информиран избор.

КРЕДО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

 • Ние се отнасяме с уважение един към друг при предоставяне на грижи за пациентите.
 • Ние сме отговорни за нашите действия.
 • Ние сме учтиви, вежливи и професионални в нашите взаимни отношения.
 • Ние говорим ясно, слушаме внимателно и използваме подходящи думи, тон и език на тялото.
 • Отнасяме се с толерантност към всички и говорим на правилен български език.
 • Предоставяме навременна информация и помощ един на друг.
 • Ние ценим различните мнения и търсим съдействие при вземане на решения.
 • Ние ценим и признаваме ролята, професията и приноса на всеки един от нас.
 • Ние осъществяваме конструктивен диалог и разрешаваме конфликтите с респект.
 • Ние уважаваме поверителността на личната информация.
 • Ние се извиняваме за грешките си и се учим от тях.