„Извършване на клинико-лабораторни изследвания на стационарни и амбулаторни пациенти на КОЦ – Враца ЕООД”2014