„Извършване на клинико- лабораторни изследвания на стационарни и амбулаторни пациенти на КОЦ – Враца ЕООД”