ИНФОРМАЦИЯ

 

КОЦ-ВРАЦА“ ЕООД е единственото лечебно заведение, което обслужва пациенти с онкологични заболявания от трите области в Северозападна България. С цел повишаване на качеството на здравните услуги, ръководството на центъра – Управителят Д-р Томов, Началник Отделение по лъчелечение и медицинския съвет взеха решение за разширяване на Лъчелечебния център. Тази инвестиция ще бъде извършена със собствени средства.

Ще бъде построено ново отделение за пациентите като втори етаж на Лъчелечебния център, което ще отговаря на всички съвременните изисквания за неговото функциониране.

По плана за възстановяване и устойчивост очакваме от Министерството на здравеопазването нов втори ускорител. За тази цел изграждаме второ процедурно помещение.

В момента разполагаме с един линеен ускорител и един компютър-томограф, с които работим по най-модерните техники на лъчелечение по европейски стандарти. Със собствени средства през изминалите години купихме модерна дозиметрична апаратура, както и единствена по рода си в страната верификационна апаратура за проверка на дозиметричните планове за пациентите.

С втори линеен ускорител ще осигурим непрекъсване на лъчелечението на пациентите, когато се наложи техническа профилактика на един от двата линейни ускорителя. Ще бъдат включени нови методики на лъчелечение, например радиохирургия. Ще се използват скъпоструващите планираща, дозиметрична и верификационна системи и за двата ускорителя. Ще се увеличи капацитета за лъчелечение на лечебното заведение.