КАБИНЕТИ

Ние се отнасяме към пациентите с внимание, уважение и доброта

Кабинет "Лечение на болката"

Лечение и контрол на болката при пациенти с онкологични заболявания и палиативни грижи при терминално онкологично болни…

Дерматологичен кабинет

Профилактика на онкодерматологичните заболявания, диагностика на онкодерматологични заболявания и преканцерози…

Радиологичен кабинет

Първични и вторични консултативни прегледи за преценка за лъчелечение.

 

Приемно –консултативен кабинет №11 в ДКБ на КОЦ ВРАЦА ЕООД
Телефон за връзка : 092/669158
Д-р Стефанова –Лъчетерапевт –Понеделник от 7.30-13.30
Сряда от 7.30-13.30
Д-р Борисов –Лъчетерапевт – Вторник от 7.30-13.30
Петък от7.30-13.30
Д-р Костадинов -Лъчетерапевт – Четвъртък от 7.30-13.30

Гинекологичен кабинет

Профилактика на онкогинекологични заболявания, дигностика на онкогинекологични заболявания и преканцерози…

Урологичен кабинет

Диагностика на онкоурологичните заболявания и преканцерози, първични и вторични консултативни прегледи…

Кабинет "Лекарствено лечение"

Първични и вторични консултативни прегледи за лекарствено лечение на онкологичните заболявания…