Дерматологичен кабинет

Д-р Милослав Ставров – призната специалност по „Кожни и венерологични болести”

ДЕЙНОСТИ

профилактика на онкодерматологичните заболявания;
диагностика на онкодерматологични заболявания и преканцерози;
първични и вторични консултативни прегледи;
планиране в „лист на чакащите”;
диспансерно наблюдение.
прегледи по избор на пациента съгласно Наредба 22/ 1997г.доп.29/ 2001г. на МЗ.

Работно време: всеки делничен ден от 08.30-13.30ч.

Телефон за контакт : +(359) (0)92 669158