Кабинет лекарствено лечение

д-р Николинка Игнатова

Признати специалности „Вътрешни болести”

Признати специалности„Онкология”

Курс „Палеативни грижи“

Квалификация- „Здравен мениджмънт”

Сертификат – GPC

Спeциализации:

Образна диагностика на млечна жлеза- НСБАЛО-София
Абдоминална ехография- МУ-София
Участие в международни клинични проучвания

Ежегодни участия в международни семинари и конгреси

 

Д-р Цветанка ТОШЕВА

Призната специалност по обща медицина – МУ –София
Призната специалност по Медицинска Онкология—МУ- София
Магистратура към ФОЗ на МУ София специалност – Обществено здраве и здравен мениджмънт

1998 г. – Основен курс по спешна медицина по програма ФАР – МБАЛ – Пирогов, София

2005 г. – Индивидуално обучение –  Новости в химиотерапията на злокачествените тумори – СБАЛ по онкология ЕАД, София и ежегодишно

От 2007 до сега – Ежегодни участия в национални конференции и конгреси по онкология

GCP- сертификат/Добра клинична практика/2007г София, България

От 2007 до сега – Активно участие в национални и международни клинични изпитвания по лекарствено лечение на онкологични заболявания-като подизследовател

Участие в ЕСМО- Амстердам 2013г
Участие в ЕСМО- Мадрид 2014г
Участие в ЕСМО-Виена 2015
Участие в ЕСМО- Копенхаген 2016
Участие в ЕСМО-Мадрид 2017
Участие в ЕСМО- Мюнхен 2018
Участие в ЕСМО-Барселона 2019
Участие като лектор на кръгла маса

Д-р Апостолова

Д-р Конджова

ДЕЙНОСТИ

диагностика на онкологични заболявания и преканцерози
първични и вторични консултативни прегледи за лекарствено лечение на онкологичните заболявания
планиране в „лист на чакащите” за химиотерапия и оформяне на онкологично досие
химиотерапия
палиативно лечение
диспансерно наблюдение
прегледи по избор на пациента съгласно Наредба 22/1997г. доп.29/2001 на МЗ

Работно време: всеки делничен ден от 08.30 до 13.30
Телефон за контакт: +(359) (0)92 669181