Кабинет лекарствено лечение

д-р Николинка Игнатова – признати специалности „Вътрешни

болести” и „Онкология”

ДЕЙНОСТИ

диагностика на онкологични заболявания и преканцерози
първични и вторични консултативни прегледи за лекарствено лечение на онкологичните заболявания
планиране в „лист на чакащите” за химиотерапия и оформяне на онкологично досие
химиотерапия
палиативно лечение
диспансерно наблюдение
прегледи по избор на пациента съгласно Наредба 22/1997г. доп.29/2001 на МЗ

Работно време: всеки делничен ден от 08.30 до 13.30
Телефон за контакт: +(359) (0)92 669181