Кабинет лечение на болката

Доц. Д-р Николай Йорданов– призната специалност „Анестезиология,

Реанимация и Интензивно Лечение”

ДЕЙНОСТИ

Лечение и контрол на болката при пациенти с онкологични заболявания и палиативни грижи при терминално онкологично болни.

Консултиране на пациенти с онкологична болка;
Регистрация на пациенти с онкологични заболявания, които не подлежат на други основни методи на лечение;
Диагноза и лечение на онкологичната болка;
Планиране на вида и времетраенето на палиативните грижи заедно с пациента и близките;
Диагноза и лечение на физически симптоми предизвикани от онкологично заболяване;
Приемане на пациенти, които се нуждаят от стационарни палиативни грижи;
Изписване на лекарства за домашни палиативни грижи;
Контролни прегледи;
Консултативни прегледи в другите стационарни отделения на КОЦ;
Преценка за провеждане на инвазивно лечение на болката;

Работно време : всеки делничен ден от 08.30- 13.30ч.

Телефон за контакт : +(359) (0)92 669 146