Урологичен кабинет

Д-р Николай Николов – призната специалност – „Обща медицина” и

„Урология”

ДЕЙНОСТИ

диагностика на онкоурологичните заболявания и преканцерози;
първични и вторични консултативни прегледи;
планиране в „лист на чакащите” за оперативно лечение
палиативно лечение
диспансерно наблюдение

Работно време: всеки делничен ден от 08.30 до 13.30
Телефон за контакт : +(359)(0)92 669141