Клинични пътеки (2012)

КП № 297 – Палиативни грижи при онкологично болни – над 18 години.

КПр № 5 – Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания

КПр № 6 – Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания

КП № 70 – Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии Т1-3, N0-2,М0-1.

КП № 72 – Трансуретрална простатектомия

КП №73 – Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи.

КП № 78 – Оперативни процедури върху мъжка полова система.

КП № 79 – Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

КП № 80 – Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

КП № 81 – Оперативни процедури при инконтиненция на урината

КП № 82 – Реконструктивни операции в урологията

КП № 83 – Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

КП № 85 – Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

КП № 86 – Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

КПр № 6 – Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания

КП № 156 – Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 г.

КП № 158 – Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години

КП № 160 – Оперативни процедури на тънки и дебели черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години.

КП № 162 – Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години.

КП № 165 – Хирургични интервенции за затваряне на стома

КП № 166 – Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство.

КП № 169 – Конвенционална холецистектомия.

КП № 170 – Лапароскопска холецистектомия

КП № 171 – Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

КП № 175 – Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност

КП № 176 – Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

КП № 179 – Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Т1-4, N0-2,М0 за лица над 18 години

КП № 180 – Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия за лица над 18 години.

КП № 181 – Оперативно лечение при остър перитонит за лица над 18 години.

КП № 182 – Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси на лица над 18 години

КП № 183 – Консервативно лечение при остри коремни заболявания за лица над 18 години.

КП № 185 – Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания за лица над 18 години

КП № 187 – Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност за лица над 18 години

КП № 188 – Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност за лица над 18 години..

КПр № 6 – Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания.

КП № 145 – Не радикално отстраняване на матката.

КП № 146 – Радикално отстраняване на женски полови органи

КП № 147 – Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на ЖПО.

КП № 149 – Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи.

КП № 150 – Корекции на тазова /перинеалната/ статика и /или на незадържане на урината при жената.

КП № 151 – Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход.

КП № 152 – Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената.

КП № 153 – Системна радикална ексцизия на лимфни възли/тазови и/или парааортални и/или ингвинални/ като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация

КПр № 6 – Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания.

КП № 255 – Ортоволтно перкутанно лъчелечение и метаболитна брахитерапия с високи активности

КП № 256 – Метаболитна брахитерапия с ниски активности

КП № 257 – Конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници

КПр № 6 – Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания

КП № 26 – Заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18 години.

КП № 27 – Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност за лица над 18 години.

КП № 28 – Високо специализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт за лица над 18 години.

КП № 30 – Заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18 години

КП № 31 – Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 години.

КП № 32 – Високо специализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система/ХБС/, панкреаса и перитонеума за лица над 18 години.

КП № 33 – Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18 години.

КПр № 6 – Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания.