ОАИЛ- Отделение анестезиология и интензивно лечение

Началник:  Д-р Анжелин КРЪСТЕВ – призната специалност „Анестезиология и интензивно лечение

Ст.ординатор: – Д-р Венелин ЦВЕТКОВ – призната специалност „Анестезиология и интензивно лечение“

Ординатор: Д-р Татяна Симеонова – призната специалност „Анестезиология и интензивно лечение“

Ординатор: Д-р Димитър Иванов

Старша мед. сестра: Юлия Иванова – Бакалавър „ Управление на здрадните грижи”

Реанимационни сестри: Гергана Куцанкова, Гергана Методиева, Христина Луканова

Нина Ивайлова, Светослава Иванова, Геновева Горановска

Анестезиологични сестри : Моника Дилова, Ива Илиева

Дейност:

Капацитет- 6 легла

Дейност:

– Провеждане на пред – анестезиологочна консултация на пациенти подлежащи на оперативно лечение с обща, регионална или локална анестезия;

– Тестуване на пациентите за алергия към анестетици ;

– Въвеждане , поддържане и възстановяване от анестезия при различните видове хирургични, урологични и генекологични операции, както и по време на инвазивни изследвания – фиброгастроскопии, фиброколоноскопии, фибробронхоскопии, като тази дейност е съобразена с правилата за безопасна и адекватна анестезия;

– Провеждане на предоперативна, интраоперативна и постоперативна реанимация на болните в оперативните отделения, както и консултативна помощ в другите отделения на КОЦ;

– Интензивно лечение при болни с критични нарушения в жизнените функции;

– Борба с хроничната болка .

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение има за цел да осигури 24 часа високо качествена планова и спешна медицинска дейност.

Отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура в пълно съответствие с медицинския стандарт.  Лекарите извършват преданестезиологична консултация, оценка и подготовка на пациентите, на които им предстои операция.

Отделението разполага с 6 легла, разположени в асептична зала с 4 легла и септична зала с 2 легла.

В отделението се извършва:

интензивно наблюдение и мониториране на жизненоважните функции на организма.

Интензивно лечение при тежки нарушения застрашаващи живота на пациентите.

 

Телефон за контакт: +359 (0) 92 669 131