Процедури по вътрешен конкурентен избор или допълване на оферта