Обявление за предварителна информация на обществените поръчки за доставки за 2014 година.