Обявление за предварителна информация на обществените поръчки за доставки за 2015 година.