Обявление за предварителна информация на обществените поръчки за услуги за 2015 година.