Обявление за предварителна информация за обществени поръчки за доставки, които КОЦ-ВРАЦА ЕООД възнамерява да открие през 2013 година