Обявление за предварителна информация за обществени поръчки за доставки, които КОЦ-ВРАЦА ЕООД възнамерява да открие през 2013 година публикувано на сайта на АОП НА 01.03.2013 година.