Отделение Образна диагностика

Началник на отделение – Д-р Иван Якимов

Специалист „Образна диагностика“, Специализации: Компютърна аксиална и спирална томография, магнитно-резонансна томография

Д-р Наташка Велчовска –
Специалност:  Образна диагностика

Д-р Лъжова