Отделение по Медицинска онкология

Началник отделение Д-р Николинка ИГНАТОВА- призната специалност „Вътрешни болести“и „Онкология”“

Квалификация- „Здравен мениджмънт”

Сертификат – GPC

Спeциализации:

Образна диагностика на млечна жлеза- НСБАЛО-София
Абдоминална ехография- МУ-София
Участие в международни клинични проучвания

Ежегодни участия в международни семинари и конгреси

Ординатори:

Д-р Цветана ТОШЕВА – призната специалност „Обща Медицина“, от м.юли 2011г. е зачислена на специализация по „Медицинска онкология”

Старша мед.сестра – Петя ВАСИЛЕВА – бакалавър по „Управление на здравните грижи”

Капацитет – 40 стационарни легла

ДЕЙНОСТ:

Лекарствено лечение на онкологичните заболявания с най- съвременните медикаменти и методи;

Палиативно лечение на онкологично болни;

Участие в клинични срещи и обсъждания;

Участие в клинични проучвания.

В отделението е разкрит и сектор по амбулаторна химиотерапия

Телефони за контакт:

Лекари : +(359) (0)669 117

Мед.сестри : +(359) (0)669 160

Международни клинични проучвания

1.Фаза III Метастазирал карцином на стомаха 2012-Главен изследовател.
2.Фаза III Локално – авансирал и метастазирал карцином на белите дробове Главен изследовател2011.

3.Фаза III Метастазирал карцином на млечна жлеза 2011 Подизследовател.
4.Фаза II Локално – авансирал карцином на панкреаса 2010 Главен изследовател.
5.Фаза III Костни метастази при солидни тумори 2007 Главен изследовател.
6.Фаза III Анемия при локално – авансирал карцином 2007 Главен изследовател.
7.Фаза III Локално – авансирал карцином на млечна жлеза 2007 Подизследовател.
8.Фаза III Метастазирал карцином на дебело черво2007 Подизследовател.

Ежегодни участия в международни семинари и конгреси

ЕSMO Стокхолм 2011г.

ЕSMO Милано 2010г.

ЕССO Берлин 2009г.

ЕССO Стокхолм 2008г.

ЕССO Барселона 2007г.

ESMO Истанбул 2006г.

Международен семинар по онкология Виена 2005

Международен конгрес по онкология Солун 2002г.

Международен семинар по онкология Мадрид 2002г.

Ежегодни участия в национални конгреси и симпозиуми по Онкология.

Ежегодни участия като лектор в регионални семинари по Онкология.