Отделение по Онкогинекология

Началник отделение – Д-р Георги ГУНОВ– признати специалности: „Акушерство и гинекология”, и „Онкология”

Д-р Румен Андреев – признати специалности: „Акушерство и гинекология”

Ст. акушерка – Наташа РАШЕВА – Бакалавър по Управление на здравните грижи

Дейност:

Стационарен капацитет: 10 легла

Профилактика на онкогинекологични заболявания;
Диагностика и лечение на онкогинекологични заболявания и преканцерози;
Планова и спешна оперативна дейност на:
Злокачествени заболявания на женски полови органи
Доброкачествени заболявания на женски полови органи
Корекции на тазовата статика при не задържане на урината;
Вертхайм-Мейгс
Лапароскопска хирургия
Колпоскопии;
Пробно абразио;
Полипектомии;
Биопсии;
Работи се с органосъхраняващи и безкръвни оперативни техники

Отделението разполага с единствения за България видеоколпоскоп на фирма Olympus.

Телефони за контакт:

Началник отделение:

+(359) (0)92 669 123

Лекари:

+(359) (0)92 669 122

Сестри:

+(359) (0)92 669 133